SÝNUM SKYNSEMI

Reykjavík

A. Margeirsson ehf
Flúðaseli 48
Aðalvík ehf
Síðumúla 13
Arctic Track ehf
Skeifunni 8
Arctic Trucks Ísland ehf
Kletthálsi 3
Arkís arkitektar ehf
Kleppsvegi 152
Auðmerkt ehf
Eldshöfða 15
Augnablikk ehf
Bíldshöfða 18
Árbæjarapótek ehf
Hraunbæ 115
Ásbjörn Ólafsson ehf
Köllunarklettsvegi 6
Barnalæknaþjónustan ehf
Domus Medica
Egilsgötu 3
BBA/Legal ehf
Katrínartúni 2
Betra púst ehf
Skógarhlíð 10
Bílamálun Pálmars ehf
Vagnhöfða 20
Bílamálun Sigursveins Sigurðssonar
Hyrjarhöfða 4
Bílastjarnan
Bæjarflöt 10
BK kjúklingar
Grensásvegi 5
Blossi ehf
Dvergshöfða 27
Bókhaldsstofa Haraldar slf
Síðumúla 29
Bókhaldsþjónustan Vík
Síðumúla 12
Brúskur hársnyrtistofa
s: 587 7900
Höfðabakka 9
Danica sjávarafurðir ehf
Suðurgötu 10
Diplo ehf
Krókhálsi 4
Dokkan þekkingar- og tengslanet-www.dokkan.is
Dómkirkjan í Reykjavík
Efling stéttarfélag
Sætúni 1
Eirvík-heimilistæki ehf
Suðurlandsbraut 20
Endurvinnslan hf
Knarrarvogi 4
Félag íslenskra hjúkrunarfræðinga
Suðurlandsbraut 22
Fiskmarkaðurinn ehf
Aðalstræti 12
Fótóval ehf
Skipholti 50b
Garðasteinn ehf
Stóragerði 4
Garðlist ehf
Tunguhálsi 7
Garðs Apótek ehf
Sogavegi 108
GB Tjónaviðgerðir ehf
Draghálsi 6-8
Gilbert úrsmiður-www.jswatch.com
Laugavegi 62
Guðmundur Arason ehf
smíðajárn
Skútuvogi 4
Gunnar Eggertsson hf
Sundagörðum 6
Hagi ehf-Hilti
Stórhöfða 37
Hamborgarabúlla Tómasar – Við erum öll jöfn
Bíldshöfða 18
Hekla hf
Laugavegi 172 -174
HGK ehf
Laugavegi 13
Hókus Pókus ehf
Laugavegi 69
Hótel Leifur Eiríksson ehf
Skólavörðustíg 45
Hótel Óðinsvé
Þórsgötu 1
Hrafnistuheimilin
Hafnarfirði og Reykjavík
HS smíðar ehf
Vættaborgum 120
Hýsi – Merkúr hf
Lambhagavegi 6
Höfðabílar ehf
Fosshálsi 27
Höfðakaffi ehf
Vagnhöfða 11
Innigarðar ehf
Hraunbær 117
Íslandsstofa
Sundagörðum 2
Íslenska auglýsingastofan
Laufásvegi 49-51
Íslenskir aðalverktakar hf
Höfðabakka 9
KOM almannatengsl
Katrínartúni 2
Kvika banki hf
Borgartúni 25
Lagnalagerinn ehf
Fosshálsi 27
Landsnet hf – landsnet.is
Gylfaflöt 9
Landssamtök lífeyrissjóða
Guðrúnartúni 1
Lögreglustjórinn á höfuðborgarsvæðinu
Hverfisgötu 115
Löndun ehf
Kjalarvogi 21
Nexus afþreying ehf
Nóatúni 17
Nínukot ehf – Vinna um víða veröld
Síðumúla 13

Nýi ökuskólinn ehf
Klettagörðum 11
Og fjarskipti ehf – Vodafone
Suðurlandsbraut 8
Ósal ehf
Tangarhöfða 4
PG Þjónustan ehf
Viðarhöfða 1
Pósturinn
Stórhöfða 29
Rafsvið sf
Viðarhöfða 6
Reiknistofa bankanna hf
Katrínartúni 2
Reykjavik Residence Hotel
Laugavegi 182
Reykjavíkurborg
Ráðhúsinu
Samiðn
samband iðnfélaga
Borgartúni 30
Samtals ehf
Kringlunni 7
Samtök starfsmanna fjármálafyrirtækja-SSF
Nethyl 2e
Sjúkraþjálfun Íslands ehf
Suðurlandsbraut 34
Slökkvilið höfuðborgarsvæðisins bs
Skógarhlíð 14
Stólpi gámar
Klettagörðum 5
Sægreifinn
Verbúð 8
Geirsgata 8
Sætrar ehf
Gerðhömrum 27
Tapas Barinn
Vesturgötu 3b
THG Arkitektar ehf
Faxafeni 9
Tollstjóraembættið
Tryggvagötu 19
Tollvarðafélag Íslands
Grettisgötu 89
Tort ehf
Aðalstræti 8
TREX-Hópferðamiðstöðin
Hesthálsi 10
Umslag ehf
Lágmúla 5
Útfararstofa Svafars og Hermanns ehf
Síðumúla 28
Vagnar og þjónusta ehf
Tunguhálsi 10
Vernd
fangahjálp
Laugateigi 19
Við og Við sf
Gylfaflöt 3
Víkurós ehf
bílamálun og réttingar
Bæjarflöt 6
Vörubílastöðin Þróttur hf
Sævarhöfða 12
Wise lausnir ehf
Borgartúni 26
World Class
Sundlaugarvegi 30a
Yndisauki ehf
Vatnagörðum 6
Ökuskólinn í Mjódd ehf
Þarabakka 3
Örninn ehf
Faxafeni 8

Kópavogur

ÁF Hús ehf
Bæjarlind 4
Átak ehf
bílaleiga
Smiðjuvegi 1
Bílaklæðningar hf
Kársnesbraut 100
Bíljöfur ehf
gul gata
Smiðjuvegi 34
Blikksmiðjan Vík ehf
Skemmuvegi 42
BSA varahlutir ehf
Smiðjuvegi 4
Dýrheimar heildsala
Ögurhvarfi 8
Frostmark ehf
Dalvegi 4
Gróðrarstöðin Storð ehf
Dalvegi 30
Hjörtur Eiríksson sf
Daltúni 1
Ingi hópferðir ehf
Laufbrekku 16
Inter Medica ehf
Skemmuvegi 6
Lakkskemman ehf
Skemmuvegi 30
Loft og raftæki ehf
Hjallabrekku 1
RadioRaf ehf
Smiðjuvegi 52
Rafmiðlun hf
Ögurhvarfi 8
Rakarastofan Herramenn
Neðstutröð 8
Samhjálp
félagasamtök
Hlíðasmára 14
Suðurverk hf
Hlíðasmára 11
Tískuverslunin Ríta ehf
Bæjarlind 6
Tölvustoð ehf
Hlíðasmára 17
Zenus sófar
Smiðjuvegi 9
Zeta Film
Kópalind 3

Garðabær

Aflbinding-Járnverktakar ehf
Lyngási 8
Garðabær
Garðatorgi 7
Hannes Arnórsson ehf
Móaflöt 41
Icewear
Miðhrauni 4
Íslandslyftur ehf
Vesturhrauni 3
S.S. Gólf ehf
Miðhrauni 22b
Val – Ás ehf
Suðurhrauni 2
Versus bílaréttingar og málun
Suðurhrauni 2
Öryggisgirðingar ehf
Suðurhrauni 2

Hafnarfjörður

Allianz á Íslandi hf
Dalshrauni 3
Betri Bygging ehf
Reykjavíkurvegi 24
Efnamóttakan hf
Berghellu 1
Essei ehf
Hólshrauni 5
Hagtak hf
Fjarðargötu 13-15
Hvalur hf
Reykjavíkurvegi 48
Nonni Gull
Strandgötu 37
RB rúm
Dalshrauni 8
SIGN ehf
skartgripaverkstæði
Fornubúðum 12
Stálnaust ehf
Suðurhellu 7
Sæblik ehf – Holtanesti
Melabraut 11
Verkalýðsfélagið Hlíf
Reykjavíkurvegi 64
Víðir og Alda ehf
Reykjavíkurvegi 52a
VSB verkfræðistofa ehf
Bæjarhrauni 20
Þvottahúsið Faghreinsun
Reykjavíkurvegi 68

Reykjanesbær

Dacoda ehf
Krossmóa 4a
DMM Lausnir ehf
Hafnargötu 91
Efnalaugin Vík ehf
Iðavöllum 11b
GMT ehf
bygging 881 Keflavíkurflugvelli
IGS ehf Keflavíkurflugvelli
Fálkavelli 13
M² Fasteignasala & Leigumiðlun
Hólmgarði 2c
Málverk slf
Skólavegi 36
Reiknistofa fiskmarkaða hf
Iðavöllum 7
Renniverkstæði Jens Tómassonar
Fitjabakka 1c
Skólar ehf
Flugvallarbraut 752
Suðurflug ehf
Keflavíkurflugvelli
Toyota Reykjanesbæ
Vökvatengi ehf
Fitjabraut 2

Grindavík

Einhamar Seafood ehf
Einhamar Seafood ehf
Verbraut 3a
H.H. Smíði ehf
Árnastíg 2
TG raf ehf
Staðarsundi 7
VOOT Beita
Ægisgötu 2

Sandgerði

Fiskmarkaður Suðurnesja hf
Hafnargötu 8
Vélsmiðja Sandgerðis ehf
Vitatorgi 5

Mosfellsbær

Dalsgarður ehf
gróðrarstöð
Dalsgarði 1
Elektrus ehf – löggiltur rafverktaki
Bröttuhlíð 1
Fagverk verktakar sf
Spóahöfða 18
Matfugl ehf
Völuteigi 2
Nonni litli ehf
Þverholti 8
Réttingaverkstæði Jóns B. ehf
Flugumýri 2

Akranes

Bifreiðastöð Þórðar Þ. Þórðarsonar
Smiðjuvöllum 15
Garðar Jónsson
málarameistari
Gjafavöruverslunin @Home
Stillholti 16-18
Smurstöð Akraness sf
Smiðjuvöllum 2
Verkalýðsfélag Akraness
Sunnubraut 13
Vélaleigan Þróttur
Ægisbraut 4

Borgarnes

Kvenfélag Stafholtstungna
Landnámssetur Íslands
Brákarbraut 13-15
Samtök sveitarfélaga í Vesturlandskjördæmi
Bjarnarbraut 8
Skorradalshreppur

Stykkishólmur

Marz sjávarafurðir ehf
Aðalgötu 5
Þ.B. Borg trésmiðja ehf
Silfurgötu 36

Ólafsvík

Litlalón ehf
Skipholti 8

Búðardalur

Dalabyggð
Dalabyggð
Miðbraut 11

Reykjahólahreppur

Reykjahólahreppur
Maríutröð 5a
Þörungaverksmiðjan hf

Ísafjörður

Hamraborg ehf
Hafnarstræti 7
Hótel Ísafjörður hf
Silfurtorgi 2
Sjúkraþjálfun Vestfjarða
Eyrargötu 2

Bolungarvík

Bolungarvíkurkaupstaður
Sigurgeir G. Jóhannsson ehf
Hafnargötu 17

Patreksfjörður

Fiskmarkaður Patreksfjarðar ehf
Þórsgötu 9

Hvammstangi

Húnaþing Vestra
Hvammstangabraut 5
Villi Valli ehf
Eyrarlandi 1

Blönduós

Húnavatnshreppur
Húnavöllum
Stéttarfélagið Samstaða
Þverbraut 1

Skagaströnd

Sjávarlíftæknisetrið BioPol ehf
Einbúastígur 2
Trésmiðja Helga Gunnarssonar ehf
Mánabraut 2

Sauðárkrókur

Skinnastöðin hf
Syðri-Ingveldarstöðum
Sveitarfélagið Skagafjörður
Skagfirðingabraut 21 Ráðhúsi
Vörumiðlun ehf
Eyrarvegi 21

Varmahlíð

Akrahreppur Skagafirði

Hofsós

Íslenska fánasaumastofan ehf
Suðurbraut 8

Akureyri

Amaro heildverslun
Gróðrarstöðin Réttarhóll ehf-www.rettarholl.is
Smáratúni 16b
Höldur ehf
bílaleiga
Tryggvabraut 12
J M J Herradeild
Gránufélagsgötu 4
Knattspyrnufélag Akureyrar
KA-heimilið Dalsbraut
Pípulagningaþjónusta Bjarna F Jónassonar ehf
Melateigi 31
Raftákn ehf – Verkfræðistofa
Glerárgötu 34
Sjúkrahúsið á Akureyri
Eyrarlandsvegi
Skútaberg ehf
Sjafnarnesi 2-4
Slippurinn Akureyri ehf
Naustatanga 2
Svalbarðsstrandarhreppur
Ráðhúsinu
Tannlæknastofa Árna Páls
Mýrarvegi
Trétak ehf
Klettaborg 13
Túnþökusalan Nesbræður ehf
Fjölnisgötu 6i
Veitingastaðurinn Krua Siam
Strandgötu 13
Þrif og ræstivörur ehf
Frostagötu 4c

Grímsey

Sigurbjörn ehf

Dalvík

Bruggsmiðjan Kaldi ehf
Öldugötu 22
EB ehf
Gunnarsbraut 6

Húsavík

Fjallasýn Rúnars Óskarssonar ehf-www.fjallasyn.is
Smiðjuteigi 7
Heiðarbær
Reykjahverfi
Norðurþing
Ketilsbraut 9
Trésmiðjan Rein ehf
Rein

Laugar

Gistiheimilið Stóru-Laugar
s: 464-2990
Kvenfélag Reykdæla
Sparisjóður Suður-Þingeyinga
Kjarna Laugum

Mývatn

Mývetningur
íþrótta- og ungmannafélag
Vogar ferðaþjónusta
Vogum

Bakkafjörður

Hraungerði ehf
Hraunstíg 1

Egilsstaðir

Hitaveita Egilsstaða og Fella ehf
Einhleypingi 1
Klausturkaffi ehf
Skriðuklaustri
Skrifstofuþjónusta Austurlands ehf
Fagradalsbraut 11

Reyðarfjörður

Fjarðabyggð
Hafnargötu 2
Hárstofa Sigríðar ehf
Austurvegi 20a
Tærgesen
veitinga- og gistihús

Eskifjörður

Egersund Ísland ehf
Hafnargötu 2
Eskja hf
Strandgötu 39
Fjarðaþrif ehf
Strandgötu 46c
Kaffihúsið Eskifirði
Strandgötu 10

Neskaupstaður

Síldarvinnslan hf
Hafnarbraut 6

Breiðdalsvík

Hótel Bláfell
Sólvöllum 14

Höfn í Hornafirði

Heilbrigðisstofnun Suðausturlands
Víkurbraut 31
Rósaberg ehf
Háhóli
Sveitafélagið Hornafjörður
Hafnarbraut 27
Þingvað ehf
byggingaverktakar
Tjarnarbrú 3

Selfoss

Bisk-verk ehf
Bjarkarbraut 3
Reykholti
Bílverk BÁ ehf
bílamálun og bílaréttingar
Gagnheiði 3
Guðnabakarí ehf
Austurvegi 31b
Kristjna Helga Jónsdóttir
Birkivöllum 27
Kvenfélag Gaulverjabæjarhrepps
Máttur sjúkraþjálfun ehf
Háheiði 5
Pylsuvagninn Selfossi við brúarendann
Set ehf
röraverksmiðja
Eyravegi 41
Sveitarfélagið Árborg
Austurvegi 2
Veitingastaðurinn Menam
Eyravegi 8

Hveragerði

Hveragerðisbær

Þorlákshöfn

Frostfiskur ehf
Hafnarskeiði 6
Meitillinn veitingahús
Selvogsbraut 41
Sveitarfélagið Ölfus
Hafnarbergi 1
Þorlákshafnarhöfn

Ölfus

Eldhestar ehf
Völlum

Flúðir

Flúðasveppir ehf
Undirheimum
Gröfutækni ehf
Iðjuslóð 1

Hvolsvöllur

Ferðaþjónustan Hellishólum ehf
Krappi ehf
byggingaverktakar
Ormsvöllum 5

Vík

Hótel Katla
Höfðabrekku
RafSuð ehf
Suðurvíkurvegi 6

Kirkjubæjarklaustur

Geirland ehf
hótel og veitingarekstur
Icelandair Hótel Klaustur
Klausturvegi 6

Vestmannaeyjar

Ferðaskrifstofan Viking Tours
Tangagötu 7
Ísfélag Vestmannaeyja hf
Tangagötu 1
Miðstöðin ehf
Strandvegi 30
Ós ehf
Illugagötu 44
Rannsóknarþjónustan V.M.
Strandvegi 50
Skipalyftan ehf
Eiðinu
Tvisturinn ehf
Faxastíg 36
Vöruval ehf
Vesturvegi 18